Over de praktijkQUAN-Acupunctuur

Ooit las ik het boek Reumatische Aandoening van Ria Bremer. De volgende woorden van een jeugdige reumapatiënte troffen mij ten zeerste. Ze noemde de constante pijn, die door haar lichaam trok “een treiterpijn”. Haar reuma noemde ze “een belager”, die met zijn giftige tandjes haar gewrichten steeds verder aanvrat”. Haar rug zat “vol glazen scherven” en haar knieën “wilden niet buigen maar barsten bij het opstaan”.

In Nederland lijden honderdduizenden mensen, waaronder veel kinderen en jongeren, aan zo’n chronische pijn en nog veel mensen met veel andere aandoeningen. Als acupuncturist wil ik graag dit leed verzachten en hiermee een wezenlijke bijdrage leveren aan het verminderen van de maatschappelijke schade.


T. Q. Nguyen

Acupuncturist

Lid van       en    

Gespecialiseerd in:

Klassieke acupunctuur en oor-acupunctuur (Academie voor Chinese Geneeswijzen Qing Bai – Nederland - met Westerse Medische Basiskennis op HBO-niveau).

ECIWO Acupunctuur ( O.C.T.G. Antwerpen – België)

BBRS Parallel Acupunctuur (Danish Academy of Acupuncture – Denemarken)QUAN-Acupunctuur is lid van ZHONG ( Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde) en de KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen).

Alle ZHONG-leden hebben een volwaardige HBO-opleiding in de Traditionele Chinese Geneeswijzen en in de Westerse Medische Basiskennis, eveneens op HBO-niveau, met goed gevolg afgerond.

ZHONG biedt een optimale kwaliteitsgarantie aan de cliënt middels het beroepsprofiel de statuten en het huishoudelijk reglement, het klacht- en tuchtrecht, het uitoefenen van de controle in de praktijk middels visitatie, het protocol hygiëne en verplicht stellen van nascholingen.

ZHONG is aangesloten bij de overkoepelende organisatie voor de Complementaire Zorg. Voor meer informatie neemt u contact op met:
Door het lidmaatschap van beroepsvereniging ZHONG is onze praktijk gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundige therapeuten. Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vragen wij u deze allereerst met ons te bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de KAB.


Postbus 254
6700 AG Wageningen
Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Tel: 0317-423505
Fax: 0317-451996

E-mail: info@zhong.nl
Website: zhong.nl


Postbus 2122
6020 AC Budel

Tel: 0495 499585

E-mail: kab@kab-klachten.nl
Website: kab-klachten.nl