ECIWO Acupunctuur

In 1973 publiceerde Prof. Yingqing Zhang over zijn bij toeval gevonden fysiologische en pathologische overeenkomende gebieden in het menselijk lichaam en de algemene distributiewet voor deze overeenkomende gebieden. Deze ontdekking had een directe toepassing in de geneeskunde en de landbouw tot gevolg.

Prof. Yingqing Zhang van de Shandong Universiteit in China noemde dit het ECIWO systeem: An Embryo Containing the Information of the Whole Organism. Zijn ideeën werden ondermeer bekend gemaakt via de drie wereldcongressen over ECIWO Biologie in 1990 (Singapore), 1992 (Noorwegen) en in 1996 (Los Angeles).

Rond 1995 ontwikkelde Prof. Dr. T.T. Ang uit Singapore een methode op basis van het ECIWO concept welke bekend staat als het Embryo-Systeem (E-Systeem) van de traditionele Chinese Geneeskunde en Acupunctuur.

Een ECIWO is een zelfstandig, gespecialiseerd individu, op een specifiek embryologisch ontwikkelingsniveau, maar tevens een onderdeel van het lichaam. Een organisme bestaat uit diverse ECIWO’s die zich in diverse embryologische ontwikkelingsstadia bevinden.

De ECIWO theorie geeft een volledig nieuw inzicht in het organisme. Het heeft belangrijke toepassingen in zowel de medische wetenschap als de landbouw wetenschap.

De ECIWO® Biologie is daarmee een nieuwe biomedische theorie, gebaseerd op de hypothese dat een levend organisme bestaat uit diverse mozaïeksgewijs gepolariseerde niveau’s, waarvan elk deel een ECIWO is.

Een ECIWO heeft een embryologische totipotentialiteit en bevat de totale gegevens van het gehele lichaam.

Het Hugo Nielsen Systeem heeft bv. aangetoond, dat de meeste ziekten die worden behandeld met een reguliere therapie (inclusief de klassieke acupunctuur) in het lichaam blijven bestaan wanneer de patiënt ervan is hersteld. Eigenlijk is de patiënt niet volledig genezen van z´n klachten of ziekten omdat deze niet volledig uit het lichaam is verdwenen.

Het verklaart de microsystemen van de acupunctuur (somatotopische acupunctuur) en heeft er zelfs enkele aan toegevoegd, die een grotere regeneratieve impuls geven aan het herstel van een organisme, zoals de 2e metacarpaal welke zeer effectief is gebleken in de klinische praktijk.


Een grote hoeveelheid klinisch wetenschappelijk materiaal, waaronder meer dan 1 miljoen gevalsbesprekingen (casussen) over zo’n 200 verschillende ziektebeelden en uitgebreide klinische studies bewijzen de hoge medische effectiviteit van de ECIWO diagnose en therapie. 

De meervoudige niveau-indeling van het lichaam in ECIWO’s ligt ten grondslag aan een pancybernetische functie. Zones binnen de diverse ECIWO’s worden gestimuleerd door de activiteiten van het lichaam en z’n contacten met de omgeving.

Dit laatste gebeurd via het Basis Biologisch Regulatie Systeem (BBRS) welke het meest oude informatiesysteem is van de zuurstofademende organismen. Dit leidt dan tot het versterken van de verzwakte gedeelten van het lichaam via een feedback mechanisme dat de functionele en anatomische integriteit van het organisme weer opbouwt.

ECIWO® Geneeskunde geeft ons een nieuw, actuele kijk op vele fundamentele problemen van de huidige medische wetenschap. ECIWO Acupunctuur kan een mogelijke therapie zijn voor de zogenaamde “moeilijk behandelbare en vaak onverklaarbare” ziekten en klachten.

(Bron: Syllabus ECIWO Acupunctuur, Bert Pijnenburg en Ron Zoet)