Achtergrondinformatie Acupunctuur

Acupunctuur (acus: naald, punctum: prikken) is één van de vijf disciplines van de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG), waarvan de grondslag meer dan tweeduizend jaar geleden werd gelegd. Meer dan éénderde van de wereldbevolking maakt er al eeuwenlang dagelijks gebruik van. Van de vijf disciplines is acupunctuur tegenwoordig de meeste bekend en geaccepteerd in het Westen.

Sinds kort heeft men op westers wetenschappelijke wijze kunnen vaststellen dat de mens uitgerust is met een intern netwerk van energiebanen: de zogeheten meridianen. Op deze meridianen bevinden zich vaste punten (onderzoek van acupunctuurpunt met weefselgebied ervan door de Duitse Professor Hartmut Heine Ph.D., Institute for Homotoxicology and Ground Regulation Research - Duitsland), die een relatie onderhouden met de zeer diverse functies van de organen en de orgaansystemen. Op deze punten worden flinterdunne naalden ingebracht om de aanwezige klachten en de onderliggende oorzaken te behandelen. De wegwerpnaalden zijn steriel verpakt en zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

Naast de bovengenoemde Klassiek Acupunctuur wordt er tevens behandeld met Ooracupunctuur. Dit is een behandeling die gebaseerd is op neurologie en embryologie (het acupunctuursysteem van de 20e eeuw). De grondlegger van dit systeem was de Franse arts Paul Nogier. Ooracupunctuur gaat uit van het microsysteem in het lichaam, waarin de potentiële mogelijkheden van het hele organisme zitten.

Acupunctuur ontwikkelt zich steeds verder. Bij onze praktijk worden de cliënten, naast klassieke acupunctuur en ooracupunctuur, ook met twee nieuwe acupunctuursystemen behandeld: ECIWO-acupunctuur (an Emryo Containing the Information of the Whole Organism) (zie verder http://www.eciwologie.nl) en Parallel Acupunctuur.

Deze effectieve methoden zijn de synthese van de klassieke principes en de moderne westerse wetenschappen (biologie, cybernetica, biochemie, etc.). Ze maken gebruik van een stuk minder naalden (meestal twee of vier per behandeling) en gaan uit van het BBRS (basisbioregulatiesysteem, zie http://www.hni.dk) met drie polen. Onder de drie polen verstaan we: de neurale pool (communicatie via het zenuwstelsel), de cellulaire pool (communicatie via de immuniteit) en de humorale pool (communicatie via de hormonen). Er wordt verwacht dat deze acupunctuursystemen twee van de belangrijkste vormen van acupunctuur zullen worden (acupunctuursystemen van de 21e eeuw).