Privacy

Privacy

Conform de geldende regels in de gezondheidszorg (BIG) dient er vertrouwelijk met uw patiëntengegevens te worden omgegaan. Zonder uw (evt. schriftelijke) toestemming mag aan derden geen informatie worden verstrekt. Tevens worden dossiers op geen enkele wijze gedeeld met andere bedrijven of instellingen. U hebt te allen tijde recht op inzage in uw dossier. Gegevens worden maximaal 5 jaar bewaart vanwege fiscale verplichtingen. Wanneer u als cliënt ons schriftelijk verzoekt om uw gegevens te vernietigen,
dan verwijderen we de inhoud van het dossier, maar niet de NAW-gegevens vanwege fiscale verplichtingen. Ieder jaar controleren wij welke dossiers vernietigd dienen te worden.
Papieren documenten worden vernietigd door middel van een versnipperaar, digitale documenten worden weggegooid, ook de digitale prullenbak wordt geleegd en de map downloads.